Regulamin

Regulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Czereśniowy Zakątek.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby indywidualne i grupy zorganizowane korzystające z usług Gospodarstwa Agroturystycznego Czereśniowy Zakątek oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gospodarstwa.
 2. Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 3. Pokoje wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 4. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku rezygnacji w przyjazdu i powiadomieniu gospodarzy w terminie późniejszym jak 48 godzin przed planowanym pobytem – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 7. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 8. Pobyt Gości ze zwierzętami musi być wcześniej ustalony i zaakceptowany przez gospodarzy.
 9. Sprzątanie pokoi zajętych przez Gości ustalane jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego, niż 3 dni).
 10. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pokój (nakazać opuszczenie Gospodarstwa) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 11. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 12. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie Gospodarstwa, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
 13. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od swoich pokoi, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza powoduje obowiązek zapłaty w kwocie 20 PLN.
 14. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu oraz rozpalania ogniska (grilla) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez gospodarzy.
 15. Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Gospodarstwie.
 16. Gospodarze są zobowiązani niezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 17. Goście mogą korzystać w posiłków przygotowywanych przez gospodarzy pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i wniesieniu ustalonych opłat za wyżywienie.
 18. Dokonanie opłaty za pobyt oraz dopełnienie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 19. Na terenie Gospodarstwa znajduje się staw, w którym obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 20. Ze względu na zabiegi pielęgnacyjne w sadzie zrywanie i spożywanie owoców może występować wyłącznie za zgodą gospodarzy.
 21. Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, o których informują gospodarze.
 22. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu oraz pobytu w Gospodarstwie i proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie.

Wyślij do nas zapytanie